LỚP 12

Các phương pháp tính nguyên hàm

Nguyên hàm là khái niệm đầu tiên trong chương nguyên hàm tích phân, phần này khi học sinh mới học cảm thấy khá khó, nó là tiền đề để học phần tích phân tốt

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021