LỚP 12

Tính đơn điệu của hàm số

Dạng bài tập tính đơn điệu của hàm số không khó nếu như chúng ta nắm bắt được toàn bộ phương pháp làm. Phần này bao gồm cả lý thuyết và bài tập có lời giải đi kèm giúp học sinh hiểu một cách sâu sắc và bản chất nhất.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021