LỚP 12

Thể tích khối đa diện

Thể tích khối đa diện là ý đầu tiên của câu hình học không gian trong đề thi THPT Quốc Gia môn Toán. Phần này chúng ta cần phải nắm vững các phương pháp của từng loại khối đa diện như thế mới nắm chắc được câu gỡ điểm này.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025