LỚP 6

Tam giác

Chuyên đề này sẽ cho các em kiến thức về tam giác, liên quan đến góc và đoạn thẳng trong mặt phẳng
  • Luyện tập về tam giác (Có đáp án)

    Trong bài viết này, một khái niệm mới sẽ được gửi đến các em, đó là khái niệm về tam giác. Các em sẽ được làm quen định nghĩa thế nào là tam giác, các yếu tố của một tam giác trong phần lý thuyết. Phân bài tập bao gồm các bài toán cơ bản như xác định các yếu...

    10-12-2018 | 16:26

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021