LỚP 12

Phương trình mặt phẳng

Trong phần này các em được biết phương trình mặt phẳng được viết như thế nào, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng, và các bài toán liên quan khác.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025