LỚP 10

Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng (Oxy)

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy là một phần kiến thức vô cùng quan trọng đối với Toán 10.Trong phần này ta sẽ tìm hiểu về các loại toán liên quan đến đường thẳng, Elip, đường tròn...

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021