LỚP 12

Chương 4: Nguyên hàm - tích phân

Nguyên hàm tích phân là một chương vô cùng quan trọng và cũng tương đối khó nhằn với học sinh. Chương này gồm nhiều dạng và lại tổng hợp của rất nhiều kiến thức, công thức thì vô cùng phong phú.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025