LỚP 12

Nguyên hàm, tích phân hàm đa thức

Hầu như tính tích phân dù sử dụng phương pháp gì thì cuối cùng ta cũng đưa về hàm đa thức để làm. Tính nguyên hàm, tích phân hàm đa thức rất hay gặp trong các đề thi THPT QG môn Toán.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021