LỚP 10

Hàm số bậc hai

  • Xét tính chẵn, lẻ của hàm số.

    Bài viết hướng dẫn phương pháp giải bài toán xét tính chẵn, lẻ của hàm số, đây là dạng toán thường gặp trong nội dung đại cương về hàm số thuộc chương trình Đại số 10 chương 2. Nguồn: ToanMath.com

    13-09-2018 | 14:22

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021