LỚP 9

Chương 2: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chương hình học đầu tiên của môn toán lớp 9 chúng ta học đó chính là chương hệ thức lượng trong tam giác vuông. Đối với chương này ta chỉ cần học rất kỹ công thức thì phần bài tập làm sẽ rất đơn giản và chính xác

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021