LỚP 12

Các bài toán thực tế của chuyên đề hàm số mũ, hàm số logarit (có đáp án)

Đây là những dạng toán thực tế của chương 2 hàm số mũ, hàm số logarit hay gặp trong các đề thi. Thường là những dạng toán khó, học sinh hay mắc phải sai lầm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021