LỚP 10

Tọa độ Điểm - Vectơ

Các em đã được biết tới hệ trục tọa độ, tọa độ điểm từ chương trình lớp 7, tuy nhiên đến lớp 10 các em sẽ được học sâu hơn và biết thêm về vectơ.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018