LỚP 12

Tính nguyên hàm, tích phân bằng phương pháp đổi biến số

Đối với những bài tích phân chứa căn hay chứa những biểu thức giống nhau hoặc là đạo hàm của nhau ta thường sử dụng phương pháp đổi biến số để làm.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025