Luyện thi ĐH - THPT Quốc Gia môn Toán

Tài liệu trắc nghiệm Mũ và logarit

Cập nhật lúc: 22:38 30-10-2016 Mục tin: Luyện thi ĐH - THPT Quốc Gia môn Toán


Tài liệu trắc nghiệm Mũ và logarit

Câu 1: Tính: \( K=(\frac{1}{16})^{-0,75}+(\frac{1}{8})^{-\frac{4}{3}}\) , ta được:

A.12           B.16            C.18            D.24

Câu 2:Tính: \( K=\frac{2^{3}.2^{-1}+5^{-7}.5^{4}}{10^{-3}:10^{-2}-(0,25)^{0}}\) , ta được:

A.10          B.-10           C.12            D.15

Các bài khác cùng chuyên mục

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025