LỚP 12

Phương trình mặt cầu

Để làm được các bài tập trong phần này các em cần nắm được: Mặt cầu được xác định khi biết tâm và bán kính, vị trí tương đối của mặt cầu và mặt phẳng, mặt cầu và đường thẳng,khoảng cách...

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025