LỚP 12

Phương trình đường thẳng

Phương trình đường thẳng trong không gian được viết bằng các cách khác nhau,vectơ chỉ phương, vectơ pháp tuyến, các bài toán về khoảng cách,...,học cẩn thận để không bị nhầm lẫn nhé.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021