LỚP 12

Nguyên hàm, tích phân hàm hữu tỷ

Trong những đề thi THPT QG môn Toán gần đây thì tỷ lệ những câu nguyên hàm, tích phân trong các đề thi nằm ở phần hữu tỷ là rất cao. Dạng này khá là nhiều trường hợp nhỏ trong đó, ta cần phải nắm rõ các dạng mới làm bài tốt được.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021