LỚP 12

Nguyên hàm, tích phân hàm căn thức

Nguyên hàm, tích phân hàm căn thức rất rất hay gặp trong các đề thi THPT QG môn Toán. Đối với dạng này khi gặp phải ta không gặp khó khăn lắm, vì đối với dạng này thường sử dụng công thức đổi biến.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021