LỚP 12

Hệ phương trình Logarit

Để giải một hệ phương trình logarit có rất nhiều phương pháp nhưng gặp bài nào ta áp dụng dạng nào cũng là 1 vấn đề phải suy nghĩ. Phần này sẽ mô tả từng dấu hiệu khi gặp bài nào ta dùng dạng đó sẽ rất hữu ích cho các em.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021