LỚP 12

Hàm số mũ

Trong sự kiện này sẽ giới thiệu cho bạn đọc toàn bộ công thức về phần hàm số mũ, cách làm những dạng bài so sánh các số dạng lũy thừa, tìm tập xác định của hàm số mũ, tìm giới hạn của hàm số mũ, xét tính liên tục của hàm số mũ, tính đạo hàm của hàm số mũ, tìm cực trị, các đường tiệm cận và khảo sát hàm số mũ.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021