LỚP 7

Hai góc đối đỉnh

Bài này sẽ giúp các bạn biết được định nghĩa thế nào là hai góc đối đỉnh và các tính chất của nó.
  • Hai góc đối đỉnh

    Bài này sẽ giúp các bạn biết được định nghĩa hai góc đối đỉnh và các tính chất của nó để áp dụng vào làm các dạng bài tập.

    16-10-2018 | 17:34

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021