LỚP 12

Bất phương trình mũ

Phần này sẽ giới thiệu cho các bạn đọc 10 phương pháp để giải bất phương trình mũ mà những phương pháp này rất quan trọng hay gặp trong các kỳ thi.
  • Bài tập giải bất phương trình mũ

    Đối với 1 bài tập giải bất phương trình mũ chúng ta cần đặc biệt lưu ý đến cơ số và dấu của bất phương trình. Dưới đây sẽ là những dạng đặc biệt phổ biến nhất mà ta thường gặp phải trong bài tập giải bất phương trình mũ

    31-08-2015 | 18:09

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021