LỚP 12

Bài toán về tọa độ điểm và vectơ

Nói tới phương pháp tọa độ thì trước tiên các em sẽ được làm quen với điểm và vectơ, các bài toán về tích vô hướng của hai vectơ, độ dài đoạn thẳng... cùng xuất phát nào.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021