Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian

Cập nhật lúc: 08:32 01-02-2018 Mục tin: LỚP 12


Các bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian được sưu tập từ các đề thi thử THPTQG của các tỉnh thành trên cả nước, hay, đa dạng và phong phú.

Bài 1: Cho hai vector \(\overrightarrow a  = \left( {2;1;0} \right)\) và \(\overrightarrow b  = \left( { - 1;0; - 2} \right)\). Tính \(\cos \left( {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right)\).

A. \(\cos \left( {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right) = \frac{2}{{25}}\)            B. \(\cos \left( {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right) =  - \frac{2}{5}\)

C. \(\cos \left( {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right) =  - \frac{2}{{25}}\)         D. \(\cos \left( {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right) = \frac{2}{5}\)

Bài 2: Cho vector \(\overrightarrow a  = \left( {1; - 2;4} \right)\) và \(\overrightarrow b  = \left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) cùng phương với vector \(\overrightarrow a\). Biết \(\overrightarrow b\) tạo với tia Oy một góc nhọn và \(\left| {\overrightarrow b } \right| = \sqrt {21} \). Tổng \({x_0} + {y_0} + {z_0}\) bằng bao nhiêu?

A. 3             B. -3                  C. 6            D. -6

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018