Tọa độ Vectơ - Điểm

Cập nhật lúc: 09:47 17-01-2017 Mục tin: LỚP 10


Tổng hợp các kiến thức về vectơ, tọa độ điểm, có bài tập tự luận, trắc nghiệm vận dụng.

CHUYÊN ĐỀ: TOẠ ĐỘ VÉCTƠ- ĐIỂM

1-      Hệ trục toạ độ :

 Chú ý :\(\overrightarrow{i}^{2}=\overrightarrow{j^{2}}=1;\overrightarrow{i}\overrightarrow{j}=0\)

2-      Toạ độ của vectơ, của một điểm :

\(\overrightarrow{a}=a_{1}\overrightarrow{i}+a_{2}\overrightarrow{j}\Leftrightarrow \overrightarrow{a}=\left ( a_{1} ;a_{2}\right )\)

\(\overrightarrow{OM}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j}\Leftrightarrow \overrightarrow{OM}=\left ( x;y\right );M(x;y)\)

3-      Các phép toán véc tơ :

 Cho :\(\overrightarrow{a}=\left ( a_{1} ;a_{2}\right )\)\(\overrightarrow{b}=\left ( b_{1} ;b_{2}\right )\)

 

  

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018