Đề thi học kì I môn Toán lớp 11

Cập nhật lúc: 16:35 20-11-2017 Mục tin: LỚP 11


Đề thi học kì I môn Toán lớp 11

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Hàm số y = tan2x có tập xác định là:

A. R

B. \(R/\left\{ {{\pi  \over 2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)

C. \(R\backslash \left\{ {{\pi  \over 4} + k{\pi  \over 2},k \in Z} \right\}\)

D. \(R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}\)

Câu 2. Hàm số y = sinx + 2tanx:

A. Chẵn                                           B. Lẻ        

C. Không chẵn, không lẻ                 D. Vừa chẵn vừa lẻ.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018