LỚP 10

Chương 3 (Hình học) : Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trong chương này các em được biết cách lập phương trình đường thẳng, các bài toán về dựng tam giác, vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng bằng các biểu thức tọa độ của chúng. Đây là phần quan trọng trong chương trình toán trung học phổ thông.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018