LỚP 12

Các bài toán liên quan tới hình chiếu, tính đối xứng và bài toán tổng hợp.

Phần này là sự tổng hợp kiến thức của toàn chương, có một số bài toán nâng cao yêu cầu các em phải biết vận dụng, đưa ra được hướng làm bài.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018