LỚP 12

Ứng dụng phương pháp tọa độ trong không gian để giải hình học không gian

  • Phương pháp tọa độ trong hình học không gian

    Đối với một số bài tập tính thể tích của khối đa diện, tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng, khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau ngoài cách tính trực tiếp ra thì có thêm 1 phương pháp mới đó là phương pháp tọa độ trong hình học không gian. Phương pháp này đặc biệt...

    12-08-2015 | 10:24

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016