LỚP 10

Ôn tập Học kỳ 1 môn Toán lớp 10

Ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 10 sẽ bao gồm đề cương, đề thi học kỳ 1 môn Toán theo phương pháp trắc nghiệm và tự luận.
  • Đề ôn tập Hk1 môn Toán lớp 10 ( trắc nghiệm 50 câu)

    Đề thi ôn tập HK1 môn Toán lớp 10 gồm 50 câu trắc nghiệm và làm trong thời gian 90 phút. Kiến thức được trải dài ở các chương Mệnh đề - Tập hợp; Vecto và các phép toán; Hàm số bậc nhất và bậc hai; Tích vô hướng và ứng dụng; Phương trình và hệ phương trình; Bất đẳng...

    13-12-2016 | 10:29
  • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Toán lớp 10 ( trắc nghiệm)

    Kiến thức ôn tập môn Toán lớp 10 gồm có các loai kiến thức sau:Mệnh đề - Tập hợp; Vecto và các phép toán; Hàm số bậc nhất và bậc hai; Tích vô hướng và ứng dụng - Ôn tập học kỳ 1 hình học; Phương trình và hệ phương trình; Bất đẳng thức và bất phương trình - ôn...

    13-12-2016 | 10:17

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016