65 Bài tập điển hình giải và biện luận phương trình bậc hai 1 ẩn.

Cập nhật lúc: 09:31 29-12-2017 Mục tin: LỚP 10


65 Bài tập Giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn. Đầy đủ các dạng bài tập SIÊU điển hình, SIÊU phong phú.

Bài toán 1: Cho phương trình \({x^2} - x + m - 2 = 0\,\,\,\left( 1 \right)\), với m là tham số thực.

1. Giải phương trình (1) khi m = 1.

2. Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.

3. Tìm giá trị của m để phương trình (1) có một nghiêm bằng 2. Tìm nghiệm còn lại.

4. Tìm giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm kép. Tìm nghiệm kép đo.

5. Tìm m để phương trình (1) không tồn tai nghiệm bằng 3.

6. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt \(x_1,x_2\) thỏa mãn:

\[\begin{array}{l}
a)\,\,{x_1} + {x_2} = 5{x_1}{x_2} - 3\\
b)\,\,{x_1} + {x_2} \le 7{x_1}{x_2} - 3\\
c)\,\,5\left( {{x_1} + {x_2}} \right) > 7{x_1}{x_2} - 6\\
d)\,\,x_1^2 + x_2^2 + 4\left( {{x_1} + {x_2}} \right) \le 13\\
e)\,\,\frac{1}{{{x_1}}} + \frac{1}{{{x_2}}} = 3\\
f)\,\,\frac{1}{{{x_1}}} + \frac{1}{{{x_2}}} = \frac{{{x_1} + {x_2}}}{{2015}}
\end{array}\]

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018