868 Câu trắc nghiệm Mũ - Lôgarit

Cập nhật lúc: 21:09 30-10-2016 Mục tin: LỚP 12


Số lượng câu về chương hàm số Mũ - Logarit xuất hiện ko p là nhỏ trong đề thi THPT QG môn Toán. Đối với phần này ta cần phải luyện nhiều để có những phương pháp làm nhanh trắc nghiệm.

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình \( log^{2}_{\sqrt{2}}(2x)-2log_{2}(4x^2)-8\leq 0\) là:

A. \( [\frac{1}{4};2]\)

B. \( [-2;1]\)

C. \( [2;+\infty )\)

D. \( (-\infty ;\frac{1}{4})\)

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình \( log_{3}x<log_{\sqrt{3}}(12-x)\) là

A. (0;12)

B. (9;16)

C. (0;16)

D. (0;9) 

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018